Blog

Ontslagvergoeding = transitievergoeding + ….

Dec 19th 2016 10:27am

Onze tool geeft in een concrete onderhandeling geen vooringevulde ontslagvergoeding weer. Het bedrag van de ontslagvergoeding is een kwestie van onderhandelen. Waar in de regel de transitievergoeding de “basis” zal zijn voor het overeen te komen bedrag, kan daar soms behoorlijk van worden afgeweken.

Minder dan de transitievergoeding

Dan gaat het meestal over situaties waarin de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Te denken valt aan de situatie dat de werkgever de werknemer eerst op staande voet heeft ontslagen. Vervolgens treffen partijen een regeling (vaststellingsovereenkomst). Onderdeel daarvan is dat de werkgever weliswaar het ontslag op staande voet intrekt, maar de werknemer geen of een hele lage ontslagvergoeding meekrijgt.

Meer dan de transitievergoeding

Dat komt vaker voor bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst. De reden kan zijn dat de werkgever schuldig is aan het ontslag. Bijvoorbeeld omdat hij er debet aan is dat de arbeidsrelatie is verstoord. Andere argumenten spelen ook een rol: de werkgever schat in dat hij het ontslag niet rond krijgt bij UWV of de Kantonrechter. Of, meer praktisch, partijen maken een kosten / baten analyse van zo’n ontslagprocedure in vergelijking met een ontslag met een vaststellingsovereenkomst.

Win/win

Vaak is ontslag met een vaststellingsovereenkomst, waarbij een iets hogere ontslagvergoeding wordt afgesproken dan de wettelijke transitievergoeding, de beste optie voor beide partijen. Win juridisch advies in om te bepalen of dat voor u ook zo is.

Ontslagregelen.nu

Met behulp van onze tool kunnen werkgever en werknemer samen, online onderhandelen over het ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Onderdeel van de onderhandeling is de hoogte van de ontslagvergoeding. Het is raadzaam de wettelijke transitievergoeding te berekenen, juridisch advies in te winnen en samen tot een acceptabele ontslagvergoeding te komen.