Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

De bedenktijd bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Wettelijk heeft de werknemer die een overeenkomst heeft gesloten over zijn ontslag een bedenktijd. Gedurende deze bedenktijd kan de werknemer op de overeenkomst terugkomen. Dat moet hij dan wel schriftelijk doen. Het verdient voor de werknemer aanbeveling (bewijs) een aangetekende brief aan zijn werkgever te sturen. De werknemer hoeft geen reden op te geven of te hebben voor het terugkomen op de vaststellingsovereenkomst.

Effect

Het resultaat van de ontbinding van de vaststellingsovereenkomst tijdens de bedenktijd door de werknemer is, dat de hele vaststellingsovereenkomst van tafel is. De werknemer blijft in dienst. Eventueel kan een nieuwe vaststellingsovereenkomst uitonderhandeld worden.

Bescherming

Met deze wettelijke bedenktijd heeft de wetgever beoogd de werknemer te beschermen. In het arbeidsrecht wordt werknemer als de zwakkere partij gezien. Het is dan ook niet mogelijk om de wettelijke bedenktijd “weg te contracteren”, dus af te spreken dat de bedenktijd niet van toepassing is.

Duur bedenktijd

Deze is als hoofdregel 14 dagen vanaf de datum van totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst. Partijen moeten de bedenktijd dan wel vermelden in de schriftelijke overeenkomst. Doen ze dat niet, dan bedraagt de bedenktijd automatisch 3 weken. Indien binnen 6 maanden na een ontbinding van een beëindigingsovereenkomst opnieuw een beëindigingsovereenkomst is gesloten dan is geen nieuwe bedenktijd van toepassing.

Ontslagregelen.nu

In onze tool kunt in de onderhandeling kiezen voor een bedenktijd van 14 dagen. De gekozen afspraak leggen wij keurig vast in de definitieve vaststellingsovereenkomst. Deze sturen wij u per e-mail op, nadat een van beide partijen akkoord is gegaan met het laatste voorstel binnen de onderhandeling.