Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Het concurrentie- en relatiebeding

In arbeidsovereenkomsten komt vaak een concurrentiebeding voor. Zo’n beding verbiedt het de werknemer om na zijn uitdiensttreding werkzaam te zijn bij een concurrent of relatie van de ex-werkgever.

Regels rondom het concurrentiebeding

Rondom het concurrentiebeding spelen vele regels een rol. Regels die deels uit de wetgeving en deels uit de rechtspraak voortvloeien. Het voert te ver om deze regels hier allemaal te bespreken. Meer uitleg vindt u op deze site. Benader een ontslagjurist, als u behoefte heeft aan meer advies over uw situatie.

Het concurrentiebeding en de vaststellingsovereenkomst

Bij het maken van afspraken over het einde van de arbeidsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) is het goed om expliciet stil te staan bij het concurrentiebeding. Werkgever en werknemer kunnen afspreken het beding niet langer van toepassing te laten zijn (te schrappen), of de toepassing juist te handhaven. Soms spreken partijen een afgezwakt, voor de werknemer minder vergaand concurrentiebeding af. Hoe dan ook is het zinvol dat beide partijen precies weten waar zij aan toe zijn.

Ontslagregelen.nu

Binnen de tool vragen wij u of een eventueel concurrentiebeding wordt geschrapt, of niet. Het antwoord op de vraag verwerken wij in uw definitieve vaststellingsovereenkomst. Is afgesproken dat het concurrentiebeding niet wordt geschrapt, dan staat nog niet vast dat er een concurrentiebeding van toepassing is. Het concurrentiebeding moet immers aan alle daarvoor geldende voorwaarden voldoen.