Disclaimer

Informatieverstrekking

Ontslagregelen.nu streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.
De op de website verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval. In geval van een juridisch probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met een juridisch specialist. Ontslagregelen.nu is niet aansprakelijk voor gegeven juridische adviezen van derden, daaronder mede begrepen derden, die u heeft benaderd naar aanleiding van een op de website of binnen de tool van Ontslagregelen.nu gepresenteerd telefoonnummer of andere contactgegevens.

De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Ontslagregelen.nu gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Alle uitingen van Ontslagregelen.nu zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Ontslagregelen.nu of van de geadresseerde.

Ontslagregelen.nu stelt alles in het werk om de website en tool goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Ontslagregelen.nu niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Ontslagregelen.nu vraagt uw begrip hiervoor. Ontslagregelen.nu is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren en / of niet bereikbaar zijn van haar website en/of tool.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Ontslagregelen.nu heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Wijzigen van deze disclaimer: Ontslagregelen.nu behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 1 januari 2017.