Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

De einddatum in de vaststellingsovereenkomst

In de beeindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) over het ontslag spreken werkgever en werknemer altijd af per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Dat is de einddatum. In principe kan iedere datum hiervoor gekozen worden. Over de einddatum kan dus vrij onderhandeld worden.

Gelijk aan ingangsdatum WW

Meestal kiezen werkgever en werknemer voor een einddatum die gelijk is aan de ingangsdatum van de WW. Op die manier voorkomen zij dat de werknemer over een bepaalde periode zonder inkomen komt te zitten. Wilt u dat ook, dan moet u rekening houden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn, de dag waartegen kan worden opgezegd en de datum van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. Gedurende de periode van de werkgeversopzegtermijn krijgt de werknemer nog geen WW-uitkering.

Werkgeversopzegtermijn

De werkgeversopzegtermijn bedraagt: 1 maand bij dienstverbanden korter dan 5 jaar 2 maanden bij dienstverbanden vanaf 5 jaar tot 10 jaar 3 maanden bij dienstverbanden vanaf 10 tot 15 jaar en 4 maanden bij dienstverbanden vanaf 15 jaar en langer Deze uit de wet voortvloeiende opzegtermijnen kunnen worden verlengd door een schriftelijke arbeidsovereenkomst of van toepassing zijnde cao. Ze kunnen alleen worden verkort alleen door een van toepassing zijnde cao.

De datum van aangaan van de vaststellingsovereenkomst

De werkgeversopzegtermijn gaat lopen vanaf de datum dat de vaststellingsovereenkomst is aangegaan.

De dag waartegen mag worden opgezegd

Bij een loonbetaling per maand moet altijd worden opgezegd tegen de laatste dag van de kalendermaand. Bij een loonbetaling per 4 weken is dat de laatste dag van de 4 wekelijkse loonperiode.

Ontslagregelen.nu

Binnen onze tool kunt u zelf de einddatum bepalen. Wij nemen die op in de vaststellingsovereenkomst. Het sjabloon van de vaststellingsovereenkomst, aan de hand waarvan wij uw vaststellingsovereenkomst samenstellen, kunt u op ieder moment bekijken. Als wij u uw vaststellingsovereenkomst e-mailen hebben wij deze gedateerd op de dag dat overeenstemming is bereikt. Dat is dus de dag dat een van beide partijen het laatste voorstel van de andere partij heeft geaccepteerd.