Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Hoe werkt ontslag met een vaststellingsovereenkomst?

Bij een ontslag met een vaststellingsovereenkomst spreken werkgever en werknemer samen af dat de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst eindigt. De voorwaarden, waaronder dit ontslag plaatsvindt worden daarbij afgesproken. Te denken valt aan de einddatum, de ontslagvergoeding, of de werknemer nog moet werken tot aan de einddatum, wat er met het concurrentiebeding moet gebeuren, etc.

Schriftelijk

De wet schrijft voor dat mondelinge afspraak niet voldoende is voor een ontslag met wederzijds goedvinden. De overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn. Na de vastlegging heeft de werknemer (meestal) nog een wettelijke bedenktijd om op de overeenkomst terug te komen.

Onderhandelen

De definitieve vaststellingsovereenkomst is een onderhandelingsresultaat. Het is dus zaak dat beide partijen hun rechten en verplichtingen goed overzien. Ook moet een inschatting gemaakt worden waartoe de andere partij in het kader van zo’n onderhandeling bereid is. Een goed juridisch advies kan daarbij van grote waarde zijn. Wij adviseren dan ook altijd een jurist mee te laten kijken bij de onderhandeling over een vaststellingsovereenkomst.

Ontslagregelen.nu

Onze tool vergemakkelijkt het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst. De meest voorkomende onderwerpen die in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag moeten worden geregeld hebben wij in de onderhandeling op een rijtje gezet. U hoeft alleen maar in te vullen hoe u het wilt hebben. De andere partij kan op dezelfde manier een tegenvoorstel doen. Na het akkoord van een van beide partijen, wordt de schriftelijke vaststellingsovereenkomst automatisch samengesteld. Wij sturen u deze op per e-mail. Bovendien kunt u een van onze telefonische hulplijnen gebruiken om een vraag te stellen aan een ontslagjurist. U kunt daarnaast een eigen deskundige toevoegen aan uw onderhandeling. Op die manier kan uw adviseur de hele onderhandeling volgen en u zonodig van advies voorzien.