Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst

De bedoeling van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag is om alle afspraken in 1x goed te maken. Het beding van finale kwijting zorgt ervoor dat alle vorderingen over en weer, verband houdend met de arbeidsovereenkomst of de beeindiging daarvan, komen te vervallen. Alleen de afspraken in de vaststellingsovereenkomst zelf moeten wèl worden nagekomen. Zo voorkomt u latere discussies.

Denk goed na voor u de vaststellingsovereenkomst sluit

Heeft u nog wat tegoed van uw werknemer of uw werkgever, dan is het verstandig dat hetzij eerst af te handelen, hetzij te benoemen in de vaststellingsovereenkomst. Te denken valt aan bijvoorbeeld een studieschuld, of een verkeersboete. Maar ook over een bonus of jubileumuitkering kan in de vaststellingsovereenkomst geregeld moeten worden. Win zonodig op tijd juridisch advies in.

Toch discussie achteraf?

In een uitzonderlijk geval kan het beding van finale kwijting door de rechter buiten toepassing worden gelaten.

Ontslagregelen.nu

In onze tool is vanzelfsprekend plaats ingeruimd voor het finale kwijting beding. Omdat het doel van de vaststellingsovereenkomst is om alle zaken in een keer te regelen en toekomstige discussie te voorkomen, is het altijd verstandig het beding op te nemen. Wilt u specifieke aanvullende afspraken in de vaststellingsovereenkomst opnemen, gebruik dan het daartoe bestemde lege tekstveld bij het maken van het voorstel.