Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

De ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst

Over de ontslagvergoeding kan stevig worden onderhandeld, als het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden. Natuurlijk zal de werknemer proberen om de ontslagvergoeding zo hoog mogelijk te laten zijn. Voor de werkgever ligt dat precies andersom. Maar wat is nu een redelijk bedrag en hoe bereken je dat?

Transitievergoeding

Heeft een arbeidsovereenkomst tenminste 2 jaar geduurd en eindigt deze op initiatief van de werkgever door bijvoorbeeld opzegging na een ontslagprocedure bij UWV, of ontbinding door de Kantonrechter, dan moet de werkgever de zogenaamde transitievergoeding betalen. Deze verplichting staat gewoon in de wet.

Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer niet automatisch recht op de transitievergoeding. De ontslagvergoeding is immers vrij onderhandelbaar. Er kan een ontslagvergoeding worden afgesproken die (veel) hoger, of (veel) lager is dan de transitievergoeding. Niettemin is het altijd handig de transitievergoeding uit te rekenen. Klik hier voor een goede tool om dat te doen.

Sterke of zwakke zaak voor de werkgever

Het antwoord op de vraag hoe hoog de transitievergoeding zou zijn geweest, speelt wel een rol bij de inzet in de onderhandelingen over de hoogte van de gevraagde of aangeboden ontslagvergoeding. Kan worden ingeschat dat de werkgever zijn zaak wel rond zou krijgen bij UWV of de Kantonrechter, dan zal vaak de ontslagvergoeding hooguit een beetje hoger zijn, dan de transitievergoeding. Ligt dat anders, dan is vaak een hogere ontslagvergoeding aan de orde

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Heeft een van beide partijen ernstig verwijtbaar gehandeld, dan kan dat een reden zijn de ontslagvergoeding te drukken, of juist te verhogen, afhankelijk van wie ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Andere omstandigheden

Er zijn verschillende andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uiteindelijke ontslagvergoeding. Bijvoorbeeld: hoe graag wil de werkgever van deze werknemer af? Welke alternatieven heeft hij? Hoe graag wil de werknemer bij zijn werkgever blijven? Hoe staat de werkgever er financieel voor?

Ontslagregelen.nu

Binnen onze tool kan ieder bedrag als ontslagvergoeding worden voorgesteld of afgesproken. Het is verstandig hier goed over na te denken en van gedachten te wisselen met een juridisch deskundige. Gaat een van beide partijen akkoord met het laatste voorstel van de andere partij, dan nemen wij de afgesproken ontslagvergoeding op in de definitieve vaststellingsovereenkomst.