Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Outplacementbegeleiding en juridische kosten

Geregeld spreken werkgever en werknemer in de vaststellingsovereenkomst bij ontslag iets af over outplacementbegeleiding en /of een bijdrage van de werkgever in de kosten van juridische bijstand voor de werknemer. De werkgever is niet verplicht deze voorzieningen aan te bieden. Anderzijds kan het voor de werknemer aantrekkelijk zijn deze voorzieningen wel te verkrijgen. Een werkgever die deze voorzieningen aanbiedt, doet dat als duwtje in de rug van de werknemer. Bovendien komt hij (bij de juridische kosten) tegemoet aan zijn informatieplicht. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer weet waarvoor hij de vaststellingsovereenkomst tekent.

Outplacementbegeleiding

Daarbij valt te denken aan begeleiding door een extern bureau. Het soort van begeleiding kan behoorlijk ruim zijn. Sollicitatietraining, coaching, groepsgesprekken, alle mogelijke dienstverlening kan aangemerkt worden als outplacementbegeleiding. Het doel van de begeleiding is vinden van werk elders. De kosten van outplacementbegeleiding zijn fiscaal aftrekbaar voor de (ex-)werkgever.

Juridische kosten werknemer

De werknemer die advies vraagt aan een deskundige over ontslag met een vaststellingsovereenkomst loopt tegen kosten aan (tenzij hij een rechtsbijstandverzekering heeft, of lid is van een vakbond). Werkgevers bieden in het kader van de vaststellingsovereenkomst vaak aan in die kosten tegemoet te komen tot een bepaald maximum. Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar voor de werkgever, maar gelden fiscaal als loon.

Ontslagregelen.nu

Binnen de tool kunt bij de vragen over outplacementbegeleiding en tegemoetkoming kosten juridische bijstand van de werknemer bedragen invullen. Deze bedragen nemen wij op in de definitieve vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst sturen wij u toe, nadat een van beide partijen akkoord is gegaan met het laatste voorstel van de andere partij.