Help & Support

Heeft u een:

  • Juridische vraag? Lees de pagina’s over ontslag met een vaststellingsovereenkomst op de website, of neem contact op met ons of een eigen deskundige
  • Vraag over het gebruik van de tool van Ontslagregelen.nu? Neem contact op of bekijk hieronder het antwoord op veel gestelde vragen

Voorstellen:

Wie ziet een bewaard en niet verzonden voorstel?

Een bewaard en niet verzonden voorstel is alleen zichtbaar voor de onderhandelaar die het voorstel heeft bewaard. Niet dus voor de onderhandelaar van de tegenpartij en / of volgers van de eigen partij of de tegenpartij. Enige uitzondering is het eerste bewaarde voorstel bij een nieuwe onderhandeling. Dat kan door (de) eigen volger(s) gelezen worden.

Kan ik een verzonden voorstel wijzigen?

Nee, dat kan niet. Een voorstel dat nog niet verzonden is, kan nog wel gewijzigd worden door degene die het voorstel heeft gemaakt (bewaard).

Kan ik een voorstel van de tegenpartij geheel accepteren of afwijzen, nadat de acceptatietermijn is verstreken?

Nee, dat kan niet. Voorstellen kunnen alleen gedurende de acceptatietermijn geheel geaccepteerd of afgewezen worden.

Kan ik een verzonden voorstel intrekken?

Nee, dat kan niet. Het voorstel kan door de tegenpartij geheel geaccepteerd of afgewezen worden gedurende de acceptatietermijn.

Wanneer kan ik een nieuw voorstel maken en verzenden?

Dat kan, nadat de tegenpartij een voorstel aan u heeft verzonden, of nadat de tegenpartij uw laatste voorstel geheel heeft afgewezen, of de acceptatietermijn heeft laten verstrijken.

Kan ik een nieuw voorstel maken en verzenden, nadat ik de acceptatietermijn van het laatste voorstel van de tegenpartij heb laten verstrijken?

Ja, dat kan. De tegenpartij heeft overigens op hetzelfde moment dezelfde mogelijkheid.

Wat als ik een ander voorstel wil doen, als waarin het onderhandelingschema voorziet?

De oplossing is de open veld vraag, de aanvullende afspraak. In dit tekstveld kunnen vrijwel onbeperkt afwijkende en aanvullende afspraken verwoord worden. Benader zonodig een jurist om zo’n afwijkende of aanvullende afspraak goed te formuleren. 100% van alle mogelijke onderhandelingen kunnen met de tool worden opgelost.

Kan ik een nieuw voorstel doen, nadat het laatste voorstel geheel werd geaccepteerd?

Nee, dat kan niet. Door de gehele acceptatie komt de overeenkomst tot stand. De onderhandeling is succesvol afgesloten.

Rollen:

Wat is een onderhandelaar?

Een onderhandelaar is bevoegd voorstellen te maken, te verzenden aan de tegenpartij en voorstellen van de tegenpartij geheel af te wijzen of te accepteren. Verder kan de onderhandelaar zijn rol wijzigen (iemand anders onderhandelaar maken), andere personen als volger uitnodigen en deze personen verwijderen uit de onderhandeling. De onderhandelaar is als enige zichtbaar voor de tegenpartij.

Wat is een volger?

Een volger kan alleen ontvangen of verzonden voorstellen lezen. Een volger kan geen voorstellen maken of verzenden, of ontvangen voorstellen geheel accepteren of afwijzen (dat is een onderhandelaar). De volger kan alleen zichzelf verwijderen uit een onderhandeling. De volger kan geen andere personen uitnodigen in de onderhandeling. De rol van de volger is niet zichtbaar voor de tegenpartij. Alleen de onderhandelaar is zichtbaar voor de andere partij.

Hoe maak ik iemand anders onderhandelaar?

Alleen de onderhandelaar kan dat. Gebruik daarvoor de link “rol veranderen” bij “rollen beheren”. De onderhandelaar blijft onderhandelaar tot de ander de uitnodiging om onderhandelaar te worden heeft geaccepteerd. Op dat moment wordt de genodigde onderhandelaar en de eerdere onderhandelaar krijgt of de rol van volger.

Kan ik een tweede onderhandelaar binnen dezelfde partij toevoegen?

Nee, dat kan niet. Iedere onderhandeling kent 2 onderhandelaars. 1 voor de werknemer en 1 voor de werkgever. Op die manier heeft de tegenpartij altijd 1 aanspreekpunt op hetzelfde moment, namelijk de onderhandelaar.

Kan de tegenpartij ook rollen beheren?

Ja, dat kan. Iedere partij kan zijn eigen rollen beheren. Over en weer gaat dat op dezelfde manier. U kunt niet de rollen van de tegenpartij beheren, of daar kennis van nemen.

Ik wil voor mijzelf een advocaat (of jurist, andere gemachtigde) inschakelen bij de onderhandeling. Kan dat?

Natuurlijk kan dat. Denk er wel eerst over na of u deze professional de rol van onderhandelaar wilt geven, of volger. Als onderhandelaar is dan bijvoorbeeld uw advocaat degene die zichtbaar is voor de tegenpartij en de onderhandelingen voert. Regel dit via “rollen beheren”.

Tegenpartij:

Kan ik eerst een voorstel maken, voordat ik de tegenpartij uitnodig?

Ja, dat kan.

Kan ik eerst de tegenpartij uitnodigen, voordat ik een voorstel maak?

Nee, dat kan niet. U moet eerst een voorstel maken.

Wanneer krijgt de tegenpartij mijn voorstel?

Op het moment dat u uw gemaakte voorstel aan de tegenpartij heeft verzonden. Uiteraard moet u de tegenpartij ook (en tegelijk) uitnodigen om het voorstel te kunnen verzenden en moet de tegenpartij de uitnodiging hebben geaccepteerd om van het verzonden voorstel te kunnen kennisnemen.

Kan ik de persoon van de tegenpartij wijzigen of verwijderen?

Nee, dat kan niet. Na verzending van de uitnodiging, kunt u niet iemand anders meer uitnodigen als tegenpartij. Na acceptatie van de uitnodiging kan dat dus evenmin. De tegenpartij kan natuurlijk zelf wel zijn eigen rollen beheren. Dat kunt u niet beïnvloeden.

Wie moet ik uitnodigen als tegenpartij?

Dit is meestal de werknemer zelf (als u zelf de werkgever bent). Heeft zich al een advocaat of gemachtigde in de zaak gemeld, dan is het meer logisch die persoon als tegenpartij uit te nodigen. U heeft alleen een e-mail adres van de tegenpartij nodig.

Mijn onderhandelingen:

Wat is een nog niet lopende onderhandeling?

Dit een onderhandeling, waarin de tegenpartij nog niet is uitgenodigd, of waarin de tegenpartij de uitnodiging om te onderhandelen nog niet heeft geaccepteerd. U heeft wel een voorstel gemaakt (bewaard). Bovendien is er de laatste 2 maanden activiteit geweest binnen de onderhandeling.

Wat is een lopende onderhandeling?

Dit is een onderhandeling, waarin de tegenpartij de uitnodiging om te onderhandelen heeft geaccepteerd. Het laatste voorstel werd nog niet volledig geaccepteerd door een van de partijen. Bovendien is er de laatste 2 maanden activiteit geweest binnen de onderhandeling.

Wat is een gestopte onderhandeling?

Dit is een eerder (nog niet) lopende onderhandeling, die automatisch werd gestopt, omdat er 2 maanden geen activiteit is geweest binnen de onderhandeling. Een gestopte onderhandeling kan weer lopend gemaakt worden door een onderhandelaar.

Wat is een succesvol afgesloten onderhandeling?

Dit is een eerder lopende onderhandeling, waarvan het laatste voorstel volledig werd geaccepteerd. Een succesvol afgesloten onderhandeling kan niet “heropend” worden.

Mijn profiel:

Wie ziet mijn profiel?

Dat is afhankelijk van de rol die u binnen een bepaalde onderhandeling speelt. Bent u onderhandelaar dan kan iedere speler binnen de onderhandeling uw profiel zien. Bent u volger, dan kunnen alleen de andere spelers binnen de eigen partij, dus niet de tegenpartij, uw profiel zien.

Mijn account / instellingen?

Kan ik mijn account nooit verwijderen?

Jawel, dat kan wel. Namelijk op het moment dat u geen onderhandelingen heeft. Eerst moeten succesvol afgesloten onderhandelingen en gestopte onderhandelingen door ons zijn gearchiveerd. Dat gebeurt na 6 maanden. Als u uw account wilt verwijderen, moet u dan een verzoek bij ons indienen per e-mail.

Notificaties (e-mails):

Wanneer ontvang ik een notificatie?

U ontvangt een notificatie bij een voor u relevante gebeurtenis binnen een onderhandeling. De notificatie wordt verzonden onmiddellijk nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Wat is een notificatie?

Een notificatie is een standaard bericht (verzonden als e-mail) over een voor u relevante gebeurtenis binnen een onderhandeling. De melding dient dus enkel als eenzijdige kennisgeving.

Waarom ontvang ik notificaties?

Om u op de hoogte te stellen van voor u relevante gebeurtenissen binnen een onderhandeling (signaleringsfunctie).

Ik had een notificatie verwacht, maar deze niet ontvangen?

Check uw spamfilter van uw account e-mailadres!