Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Vakantiegeld en vakantiedagen

Gedurende het dienstverband bouwt de werknemer vakantiegeld en vakantiedagen op. De werkgever is bij ontslag verplicht om het tegoed aan vakantiegeld en het saldo wel opgebouwde, niet genoten vakantiedagen aan de werknemer uit te betalen via de eindafrekening.

Vakantiedagen en de vaststellingsovereenkomst

Soms spreken partijen in de vaststellingsovereenkomst over het ontslag af dat de werknemer (een deel van) zijn vakantiedagen opneemt voordat aan zijn arbeidsovereenkomst een einde komt. Het gevolg is dat de werkgever minder vakantiedagen hoeft uit te betalen, na het einde van het dienstverband.

Vakantiedagen en vrijstelling van werk

Als in de vaststellingsovereenkomst een langere periode van vrijstelling van werk wordt overeengekomen, zien we vaak dat opgebouwde vakantiedagen daarvoor worden ingeruild. Daar is wel wat voor te zeggen in de situatie dat de werknemer bijvoorbeeld 10 vakantiedagen heeft staan en 2 maanden wordt vrijgesteld van werk. Vrijstelling van werk betekent immers wel loon ontvangen, niet werken.

Ontslagregelen.nu

Binnen onze tool vragen wij u of de werknemer zijn vakantiedagen gaat opnemen en hoeveel vakantiedagen de werkgever in de eindafrekening gaat uitbetalen. Het antwoord op deze vragen verwerken wij in de definitieve vaststellingsovereenkomst. Deze sturen wij u toe, nadat een van beide partijen akkoord heeft gegeven op het laatste voorstel van de andere partij. Op deze manier is glashelder hoeveel vakantiedagen de werkgever nog aan de werknemer moet uitbetalen in de eindafrekening.