Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Vrijstelling van werk

Vrijstelling van werk betekent dat werkgever en werknemer afspreken dat, hoewel de arbeidsovereenkomst nog bestaat, de werknemer niet meer hoeft te komen werken. De werkgever betaalt wel gewoon het loon door aan de werknemer. Werkgever en werknemer zijn vrij om zo’n afspraak wel of niet te maken in de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst).

Vrijstelling van werk in de vaststellingsovereenkomst

Soms is het wenselijk dat de werknemer niet meer komt werken, terwijl zijn arbeidsovereenkomst nog voortduurt. In de vaststellingsovereenkomst kan dan worden afgesproken dat de werknemer is vrijgesteld van werk. Dit zal zich voordoen in de situatie dat er bijvoorbeeld geen werk meer is, of de arbeidsrelatie heel ernstig is verstoord.

Vrijstelling van werk en tegoed aan vakantiedagen

Omdat zo’n vrijstelling van werk soms als een soort vakantie wordt ervaren, komt het voor dat werknemers, in ruil voor de vrijstelling van werk, een deel van hun vakantiedagentegoed inleveren. Normaal gesproken dient de werkgever het saldo wel opgebouwde, niet genoten vakantiedagen uit te betalen in de eindafrekening bij ontslag.

Ontslagregelen.nu

In onze tool vragen wij of u een vrijstelling van werk wilt afspreken. Spreken partijen deze vrijstelling van werk af, dan gaat deze in vanaf de datum dat de vaststellingsovereenkomst is tot stand gekomen. Dit is dus de datum dat een van beide partijen akkoord klikt op het laatste voorstel van de andere partij. De vrijstelling van werk loopt dan door tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst.