Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Waarom ontslag met een vaststellingsovereenkomst?

Ontslag met vaststellingsovereenkomst is populair

Bij een ontslag met een vaststellingsovereenkomst spreken werkgever en werknemer samen af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Het grote voordeel is dat het ontslag dus niet vooraf getoetst wordt door UWV of de Kantonrechter. De werkgever hoeft het ontslagverzoek niet te onderbouwen. En het ontslag hoeft niet per se aan alle daarvoor geldende regels te voldoen. Dat is de belangrijkste reden van de toegenomen populariteit van ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Tegenwoordig worden veruit de meeste ontslagzaken via een vaststellingsovereenkomst geregeld (76% t.o.v. de ontslagzaken bij UWV en de Kantonrechter samen in 2016).

In het Nederlands arbeidsrecht kunnen werknemers niet zomaar ontslagen worden. Tenzij er nog sprake is van een proeftijd, of een ontslag op staande voet, of het aflopen van een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst, zal de werkgever een ontslagprocedure moeten beginnen. Het alternatief voor zo’n ontslagprocedure is het ontslag met wederzijds goedvinden. Dit wordt ook wel ontslag met een vaststellingsovereenkomst of met een beeindigingsovereenkomst genoemd.

De voordelen van ontslag met een vaststellingsovereenkomst:


Ontslagprocedure (UWV of kantonrechter)Vaststellingsovereenkomst
Onderbouwen aanvragenGeen onderbouwing nodig
6 tot 8 weken proceduretijd (Gem.) 2 weken onderhandelingstijd
Hogere juridische advieskosten Geen tot weinig juridische advieskosten
Onzekere uitkomstZekere uitkomst
Ontslagregelen.nu

Onze tool maakt ontslag met een vaststellingsovereenkomst nog wat gemakkelijker. Het onderhandelingsproces hebben wij gedigitaliseerd. Werkgever en werknemer kunnen samen tot de beste vaststellingsovereenkomst komen. Door elkaar voorstellen te doen, net zolang totdat een van beide akkoord is met het laatst gedane voorstel. De vaststellingsovereenkomst zelf sturen wij vervolgens per e-mail naar u op.