Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

De zieke werknemer en de vaststellingsovereenkomst

Een zieke werknemer die meewerkt aan zijn eigen ontslag (door bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst aan te gaan) pleegt een benadelingshandeling ten opzichte van UWV en zal geen WW-uitkering krijgen. Deze hoofdregel is van toepassing zolang de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte voortduurt. De periode is 104 weken, tenzij UWV de periode heeft verlengd.

Geen vaststellingsovereenkomst in geval van ziekte

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst (beeindigingsovereenkomst) bij ontslag is voor een zieke werknemer niet verstandig. Tenminste niet, als hij aanspraak wil maken op een uitkering, nadat zijn dienstverband is geeindigd. Dat zal meestal het geval zijn. Ook een werkgever roept een probleem over zichzelf af, indien hij toch zo’n vaststellingsovereenkomst sluit en de werknemer niet van deze regel op de hoogte was. Het is dus voor beide partijen belangrijk om zich ervan te verzekeren dat er geen sprake is van ziekte.

Beter melden

Een vaak gemakkelijke oplossing om het recht op WW veilig te stellen is dat de werknemer zich hersteld meldt, voordat de vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan. Dit werkt prima in het geval van een op zich al kortdurende ziekte (bijvoorbeeld een griepje, of beperkte klachten door werkdruk bijvoorbeeld). Is er sprake van “serieuze”, meer langdurige ziekte, dan is het oppassen geblazen. UWV kan, ondanks de herstelmelding, later oordelen dat de werknemer toch ziek was toen hij instemde met de vaststellingsovereenkomst. Gebeurt dat, dan weigert UWV de uitkering. Win altijd juridisch advies in over uw specifieke ziektesituatie bij een ontslagjurist.

Ontslagregelen.nu

Binnen de onderhandeling stelt onze tool u de vraag of de werknemer ziek is. Het antwoord op die vraag (ja of nee) verwerken wij niet in de vaststellingsovereenkomst. De vraag is bedoeld als een reminder voor beide partijen en hun adviseurs. Het uitgangspunt is dat geen ontslag met wederzijds goedvinden tot stand zou moeten komen, in het geval de werknemer ziek is.